Voordelig Zilverwater aanmaken met Ionic Pulser Standard S

Het zikavirus veroorzaakt zikakoorts

Zika is een flavivirus dat zikakoorts veroorzaakt

Het zikavirus is een flavivirus dat zikakoorts veroorzaakt. Het virus wordt voornamelijk overgebracht door een steek van diverse soorten steekmuggen. De zikakoorts is een milde aandoening waar geen behandeling voor is. Er zijn echter aanwijzingen dat het virus zelf ernstige gevolgen voor de gezondheid kan hebben, met name tijdens een zwangerschap voor de foetus maar ook voor niet zwangere volwassenen. Verspreiding van de ziekte kan worden voorkomen door de muggen uit te roeien.

Het virus is bekend sinds 1947, toen het in het Zika Forest (Entebbe, Oeganda) werd vastgesteld bij een resusaap.

De besmetting kan plaatsvinden door verschillende muggensoorten, de tijgermug, de denguemug die ook buiten Afrika voorkomt en mogelijk ook door ander muggensoorten. Gedacht wordt dat buiten periodes van uitbraak bij mensen de circulatie van het virus onderhouden wordt tussen muggen en apen.

CNN : What Is The Zika Virus

Zika risicovol voor zwangeren en tijdens bevalling

Er zijn aanwijzingen voor verspreiding tijdens zwangerschap of tijdens de bevalling (van moeder naar kind).
Er zijn ook aanwijzingen van seksuele overdracht bij onbeschermde gemeenschap, omdat het virus in sperma is aangetoond, maar deze route treedt tot 2016 slechts zeer zelden op.
Ook wordt gedacht dat overdracht via speeksel en bloedtransfusie kan optreden.

De incubatietijd bedraagt 3-12 dagen. In 2016 denkt men dat een besmetting tot levenslange immuniteit leidt.

De mug zelf kan 9-14 dagen na het bloedmaal van een besmette persoon of aap de ziekte overbrengen.
De mug blijft hierna besmettelijk tot haar dood. Mogelijk brengt de mug het virus ook over op haar eieren, die langdurig een droge periode kunnen weerstaan en vervolgens kunnen uitgroeien tot besmettelijke volwassen muggen.

Effecten van het Zika virus

Er zijn aanwijzingen dat het virus bij zwangerschap soms ernstige gevolgen kan hebben voor het ongeboren kind.
Het kind kan als gevolg van het virus microcefalie ontwikkelen, een te kleine schedelomvang met grote gevolgen voor de verdere ontwikkeling. Hierbij komt het kind met een te klein hoofd ter wereld en door aantastingen van het centraal zenuwstelsel kan het klachten overhouden zoals een matige tot ernstige verstandelijke beperking, een vertraagde motorische ontwikkeling en aangeboren afwijkingen in diverse orgaansystemen.
Tot 2016 leek er geen wetenschappelijk bewijs voor het verband tussen het virus en deze afwijkingen.
Wel is er een grote toename van baby's met microcefalie gevonden tijdens de epidemie in Brazilië.

Zika wordt pandemie

In de periode 2010 t/m 2015 werden in Brazilië minder dan 100 geboortes van microcefalie per jaar gemeld, maar in 2015 waren dit er meer dan 1200. In mei 2015 begon dan ook een zikavirusuitbraak in Brazilië, die zich verspreidde over andere landen in Zuid- en Midden-Amerika. Gezien de omvang van het gebied wordt in 2015 en 2016 van een pandemie gesproken.
In januari 2016 was het virus in Zuid-Amerika zo actief geworden dat overheden in verschillende landen vrouwen met een kinderwens afraadden om zwanger te worden !

WHO roept Wereldwijde noodtoestand uit ivm Zika

WHO-directeur Margaret Chan liet weten dat een internationaal gecoördineerde reactie nodig is, hoewel er geen beperkingen nodig zijn voor reizigers en de handel. Door de verspreiding van het virus te bestempelen als noodsituatie wil de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale actie tegen het zika-virus versnellen.

De World Health Organization (WHO) kwam maandag 1 febr 2016 in spoedberaad bijeen. De WHO voorziet drie tot vier miljoen besmettingsgevallen op het continent, vooral in Brazilië. Er bestaat geen vaccin tegen het zika-virus en volgens deskundigen komt die er dit jaar ook niet meer. De enige manier is voorkomen dat je gebeten wordt door de zogenoemde Aedes-muggen, die de besmetting overbrengen.

We Ship all over Europe

Facebook Hyves Twitter

Zilverwater Zoekers

Aqua Argentum

+Colloidaal Zilverwater
+Colloidal Silver
+Kolloidales Silber
+Argent Colloidale
+eerste hulp
+dierenwelzijn
+first aid
+ionic pulser
+zilvermaker
+zilvergenerator
+zilverwatermaker

Wat zoeken ze bij mens en dier ? Goudgeel Collo´daal Zilverwater +/- 25 ppm.

Colloidaal Zilverwater kopen of zelf maken met IonicPulser Zilvermaker of Zilvergenerator en Reserve Electrodes 99.99% Zuiver Zilver --- SARS - MERS - PEDv - NORO - ZIKA - VIRUS